RSS submission
 

Recent submissions

 • Jämlik vård ur ett prehospitalt akutsjukvårdsperspektiv 

  Alm Pfrunder, Annika (Inst för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset / Dept of Clinical Science and Education, Södersjukhuset, 2018-05-23)
  Bakgrund: Målsättningen för jämlik vård är enligt Världshälsoorganisationen (WHO) och Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) 1982:763 att hälso- och sjukvården ska ge god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen, ...
 • Ante partum determination of lactate in amniotic fluid 

  Wiberg-Itzel, Eva (Institutionen Södersjukhuset / Karolinska Institutet, Stockholm Söder Hospital, 2005-05-06)
  Background: The present studies were conducted to investigate whether lactate determination in vaginal fluids, 'Lac-test', could be used as a diagnostic test for prelabour rupture of membranes (PROM). To derive the best ...
 • Molecular mechanisms involved in the generation of calcium signals In insulin secreting cells. 

  Krishnan, Kalaiselvan (Inst för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset / Dept of Clinical Science and Education, Södersjukhuset, 2014-03-14)
  Intracellular Ca 2+ regulates diverse cellular functions in almost all the cells. In the pancreatic ß-cells, Ca 2+ signals are critical for insulin secretion. An increase in the cytoplasmic free Ca 2+ concentration ([Ca ...